Enable AMEA ViewShow friendly AMEA
Font Size
Διαχείριση Εφαρμογής Site -> Παραμετροποίηση Site Επισκέπτη -> Κείμενα Επικοινωνίας ( M.K.:1 )

Reservation

Διαχείριση Εφαρμογής Site -> Παραμετροποίηση Site Επισκέπτη -> Κείμενα Επικοινωνίας ( M.K.:8 )?